Biologische landbouw

Biologisch eten is onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden geproduceerd. Dat betekent dat er geen kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen of gentechnologie aan te pas zijn gekomen. Dat gewassen onbekommerd hebben kunnen groeien, zonder met chemische bestrijdingsmiddelen te worden bespoten. En, dat dieren door rust, ruimte en respect voor hun aard een goed bestaan is gegund.

Bij de verwerking van de landbouwproducten worden geen kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen gebruikt. Voor al deze middelen heeft de natuur immers prima alternatieven. Het resultaat: goede voeding.

Biologisch dynamische landbouw

Biologisch dynamisch gaat nog een stapje verder. De biologisch/dynamische landbouw is gebaseerd op de idee├źn van Rudolf Steiner. Er wordt gelet op de samenhang tussen mens, aarde en kosmos. Biologisch/dynamische landbouw maakt gebruik van een zaaikalender waarbij wordt ingespeeld op de stand van de planeten. Het veevoer wordt voor 100% biologisch en goeddeels op het eigen bedrijf verbouwd. Biodynamische Demeter-boeren sturen een zo natuurlijk mogelijk proces van leven en groeien. Ze jagen planten en dieren niet op met tegennatuurlijke kunstgrepen, maar geven gewassen en vee volop de tijd en ruimte om sterk en volwassen te worden. De vruchtbaarheid van de bodem wordt op natuurlijke wijze in stand gehouden door planmatige vruchtwisseling. Koeien en geiten behouden hun horens en er lopen hanen bij de kippen. De melk wordt niet gehomogeniseerd; de romige vetstructuur blijft hierdoor behouden.